Radziemice 12-08-2021 r.

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Zakład Gospodarki Komunalnej w Radziemicach

Radziemice 1, 32-107 Radziemice.

 

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radziemicach ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko pracownika gospodarczego w wymiarze 1 etat w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Radziemicach.

nabór konserwator sieci ZGK