Radziemice, dn. 08.05.2018 r.

O G Ł O S Z E N E I E

wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku

W związku z ogłoszonym otwartym konkursie na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku,   wpłynęła jedna oferta w dniu 27 kwietnia 2018 r. na realizację zadania. Ofertę złożył Ludowy Klub Sportowy Milenium Radziemice. Oferta spełniła wymogi formalne  oraz wyszczególniono zadania do realizacji, które w związku z tym postanowiono zlecić wykonanie zadania publicznego na rok 2018 Stowarzyszeniu Ludowy Klub Sportowy Milenium z Stowarzyszeniem Ludowy Klub Sportowy Milenium zostanie podpisana umowa na wspieranie wykonywania zadań publicznych Gminy Radziemice 2018 r. w kwocie 9 000,00 zł