Dotyczy ofert składanych w formie zapytania ofertowego na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Radziemice w sezonie 2021/2022”, które odbyło się w dniu 21 października 2021 r. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 70.000,00 zł brutto

ogłoszenie wyników

Pliki