OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zadanie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błogocice (dz. ewid. nr 318) km 0+000 – 0+459).