OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 12.02.2020 roku na zadanie: usługa schronienia dla osób bezdomnych ( kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Radziemice.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła 1 oferta, która spełniła kryteria formalne:

  1. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach, Bolesławska 23, 32-310 Klucze.

Po przeprowadzeniu analizy otrzymanej oferty  uznano i dokonano wyboru Wykonawcy:

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach, ul. Bolesławska 23, 32-310 Klucze

Dziękujemy za udział w procedurze składania ofert. Oferent zostanie powiadomiony
o terminie podpisania umowy.