Dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 28.04.2020 roku
na zadanie: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przepompowniami i innymi niezbędnymi urządzeniami w miejscowości Radziemice o długości około 4 km”.

ogłoszenie wyników

 

Pliki