Dotyczy ofert składanych w formie zapytania ofertowego na Remont Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w miejscowości Zielenice”, które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2021 r.

ogłoszenie wyników zapytania