OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ ENERGII