Nasz Znak: INW.271.1.2020

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 12.03.2020 roku
na zadanie: „Wykonanie map do celów projektowych dla obszaru części sołectwa Radziemice gmina Radziemice do wykonania projektu budowy sieci kanalizacyjnej i sieci gazowej”.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęło 7 ofert, które spełniły kryteria formalne:

ogłoszenie wyników

Pliki