Wójt Gminy Radziemice

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
Gminy Radziemice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu w 2018 r.

Treść ogłoszenia

Załączniki:

sprawozdanie sprawozdanie

Uchwała Rady Gminy Radziemice

wniosek o przyznanie dotacji

wniosek p przyznanie dotacji

Zarządzenie Wójta Gminy Radziemice