Uchwała Nr S.O.VII.4290.17.2021 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 22 grudnia 2021 r.