Przygotowania do jubileuszu trwały już od ponad miesiąca. Uporządkowano teren wokół remizy, ułożono kostkę, wykonano ogrodzenie, utwardzono plac przy remizie. Wykonane prace posłużyły strażakom w dniu Ich święta, a sam budynek remizy i jej zadbane otoczenie stały się wizytówką nie tylko miejscowości,  ale i całej Gminy. Na tę szczególną okoliczność został wydany specjalny folder zawierający historię powstania OSP Łętkowice.

Uroczystości rozpoczęły się zbiórką pododdziałów na placu obok remizy OSP w Łętkowicach. Przybyły poczty sztandarowe i oficjalne delegacje OSP,w tym m. in. z: Kowar, Radziemic, Smoniowic, Obrażejowic, Wierzbicy, Zielenic, Waganowic, Przesławic, Pieczonóg, Dalewic. Kolumna marszowa z Orkiestrą Dętą „ECHO” z Łętkowic na czele udała się z placu obok remizy do kościoła parafialnego. Pododdziały strażaków wprowadzone zostały do kościoła przez dowódcę uroczystości – komendanta gminnego Druha Łukasza Czekaja. Po uroczystej Mszy Św., którą  w intencji strażaków i ich rodzin odprawili: Proboszcz Parafii Łętkowice Ks. Ryszard Pakaszewski oraz Ks. Janusz Stach z Ibramowic korowód przemaszerował na plac obok remizy OSP.

Po złożeniu przez dowódcę uroczystości meldunku st. bryg. Adamowi Domagale – Członkowi Zarządu Głównego Związku OSP RP, przy dźwiękach hymnu wciągnięto flagę państwową na maszt. Prezes OSP w Łętkowicach Druh Marek Mental przywitał wszystkich przybyłych gości. Następnie Druh Tadeusz Antos – Sekretarz  przedstawił rys historyczny jednostki, po czym wręczono przyznane odznaczenia i dyplomy dla strażaków, sympatyków i sponsorów OSP Łętkowice.

Przy budowie remizy ogromnego, finansowego wsparcia udzielili dawni Prezesi PAK: Zbigniew Wcisło, Andrzej Czyszczoń i Jan Błachuta. Pomoc została udzielona również przez Włodzimierza Ziarko i Edwarda Ziarko.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością m.in. Andrzej Domagała –Członek Zarządu Głównego Związku OSP RP i Radny Województwa Małopolskiego, Aleksander Szopa – Członek Zarządu Oddziału ZOSP RP, st. bryg. Jarosław Kurek – były Komendant Mazowiecki PSP, Maciej Knapik – Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej,  st. bryg. mgr inż. Janusz Chawiński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach,  insp. Jerzy Groński – Komendant Powiatowy Policji, Zbigniew Daros – Wicestarosta Powiatu Proszowickiego, Marek Słowiński – Wójt Gminy Radziemice i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP,   Marcin Gaweł – Prezes Zarządu Powiatowego OSP w Proszowicach i Wójt Gminy Pałecznica, Waldemar Przeniosło – Przewodniczący Rady Gminy w Radziemicach, Marcin Mazurek – Radny Gminy Radziemice, Wojciech Janczyk – Radny Gminy Radziemice, Agata Cichy – Radna Gminy Radziemice, Wanda Kubińska – Radna Gminy Radziemice, Małgorzata Augustyniak – Radna Gminy Radziemice, Halina Kocioł – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Radziemicach.

Najmłodsi uczestnicy mieli możliwość skorzystania z dmuchanych zjeżdżalni.

Z okazji jubileuszu 100-lecia jednostka z OSP w Łętkowicach otrzymała okolicznościowe listy i życzenia, a zaproszeni goście dokonywali wpisów do pamiątkowej księgi.

Uroczysty jubileusz wymagał wielu nakładów finansowych, dlatego OSP w Łętkowicach składa serdeczne podziękowania za udzielone wsparcie finansowe:

1.     Zbigniewowi Darosowi – Wicestaroście Powiatu Proszowickiego

2.     Andrzejowi Juśko i Tadeuszowi Szopa – Właścicielom Firmy „AT-WOD”

3.     Grzegorzowi Wawrzeniowi – Właścicielowi Firmy „PRIMA-KOP” z Niegardowa

4.     Markowi Słowińskiemu – Wójtowi Gminy Radziemice

5.     Firmie „AMPLUS”

6.     Marii Kutela – Właścicielce Sklepu Spożywczego w Łętkowicach