Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 30 sierpnia 2021 roku
odszedł nasz kolega

Zbigniew Daros

Wieloletni pracownik Urzędu Gminy w Radziemicach,

Samorządowiec, osoba oddana Naszej Małej Ojczyźnie.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim

Składa Wójt Gminy Radziemice wraz z Pracownikami Urzędu Gminy

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w czwartek 2 września o godz. 13.00
w Kościele Parafialnym w Łętkowicach