Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Smoniowice zaopatrującego w wodę miejscowości: Smoniowice, Kąty, Wola Gruszowska, Przemęczany, Wrocimowice, Lelowice, Przemęczanki, Kaczowice, Radziemice, Kowary, Błogocice, Wierzbica, Łętkowice, Obrażejowice, Łętkowice-Kolonia.

Woda do spożycia przez ludzi oraz do celów higienicznych wymaga przegotowania

Szczegółowe informację poniżej:

decyzja PPIS

komunikat PPIS