WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

  WB-I.6331.3.44.2018 Kraków, dnia 11 maja 2018 r.

 

wg rozdzielnika

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 42

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/2
Obszar województwo małopolskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 13:00 dnia 11.05.2018 do godz. 23:00 dnia 11.05.2018
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, lokalnie także gradu. Suma opadów miejscami od 25 mm do 40 mm, a porywy wiatru do 70 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 85%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk Iwona Lelątko
Godzina i data wydania godz. 08:42 dnia 11.05.2018
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 malopolskie od 13:00/11.05 do 23:00/11.05.2018 deszcz 40 mm, porywy 70 km/h, grad
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym Wam terenie.             O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla Bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

tel.:   (12) 392-13-00,

fax.:  (12) 422-72-08,

czk@malopolska.uw.gov.pl

 

Otrzymują:

 1. Powiatowe(Miejskie) CZK
 2. a/a

Do wiadomości:

Dyżurny Operacyjny

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

st. insp. Krzysztof Chorabik

 1. KW PSP
 2. KW Policji
 3. ABW Delegatura w Krakowie
 4. Wody Polskie-RZGW
 5. WSzW w Krakowie
 6. KO SG Nowy Sącz
 7. Dyspozytor PKP
 8. Tauron Dystrybucja Sieciowa
 9. GDDKiA
 10. ZDW
 11. WITD w Krakowie
 12. WSSE Kraków
 13. WIOŚ Kraków
 14. WINB Kraków
 15. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Krakowie
 16. Orange Polska
 17. ZHR w Krakowie
 18. WCZK MUW Nowy Sącz
 19. WCZK MUW Tarnów