WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

  WB-I.6331.3.148.2017 Kraków, dnia 12 listopada 2017 r.

 

wg rozdzielnika

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 121
Nazwa biura IMGW-PIB  Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Intensywne opady śniegu/1
Obszar województwo małopolskie – subregion południowy
Ważność (cz. urz.) od godz. 09:00 dnia 13.11.2017 do godz. 21:00 dnia 13.11.2017
Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 80%
Uwagi Brak
Dyżurny synoptyk Adam Michniewski
Godzina i data wydania godz. 22:52 dnia 12.11.2017
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 malopolskie.poludniowy od 20:00/04.11 do 20:00/05.11.2017 predkosc do 45 km/h, porywy do 75 km/h,
RSO IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, intensywne opady śniegu w dzień i wieczorem 13.11, opady od 10 cm do 15 cm.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym Wam terenie. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla Bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

tel.:   (12) 392-13-00,

fax.:  (12) 422-72-08,

czk@malopolska.uw.gov.pl

Otrzymują:

Dyżurny Operacyjny

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dariusz Brodziński

 • Powiatowe (Miejskie) CZK
 1. a/a

Do wiadomości:

 1. KW PSP
 2. KW Policji
 3. RZGW
 4. MZMiUW
 5. WSzW w Krakowie
 6. KO SG Nowy Sącz
 7. Dyspozytor PKP
 8. Zakłady Energetyczne
 9. GDDKiA
 10. ZDW
 11. WSSE Kraków
 12. WINB Kraków
 13. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Krakowie
 14. a/a