WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

WB-I.6331.3.80.2017 Kraków, dnia 31 maja  2017 r.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 71
Nazwa biura  IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia  Burze z gradem/1
Obszar województwo małopolskie – subregion południowy
Ważność (cz. urz.) od godz. 12:00 dnia 31.05.2017 do godz. 19:00 dnia 31.05.2017
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 15 mm, lokalnie do 25 mm, oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 70 %
Uwagi Brak
Dyżurny Łukasz Harasimowicz
Godzina i data wydania godz. 07:13 dnia 31.05.2017
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 malopolskie.poludniowy od 12:00/31.05 do 19:00/31.05.2017 deszcz 25 mm, porywy 75 km/h, grad

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym Wam terenie. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla Bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

tel.:   (12) 392-13-00,

fax.:  (12) 422-72-08,

czk@malopolska.uw.gov.pl

Dyżurny Operacyjny

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Aleksander Gawłowski

 

Otrzymują:

 1. Powiatowe (Miejskie) CZK
 2. a/a

 

Do wiadomości:

 1. KW PSP, KW Policji, RZGW
 2. MZMiUW
 3. WSzW w Krakowie
 4. KO SG Nowy Sącz
 5. Dyspozytor PKP
 6. Zakłady Energetyczne
 7. GDDKiA
 8. ZDW
 9. WSSE Kraków
 10. WINB Kraków
 11. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Krakowie
 12. a/a