W tym roku jubileusz „Złotych Godów” świętowało 8 małżeństw. Pary, które przeżyły ze sobą pięćdziesiąt lat, zostały uhonorowane medalami i dyplomami.

Urząd Stanu Cywilnego w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny, wystąpił do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
o wyróżnienie medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla par świętujących jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego.

50-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

– Janina i Jan Fedorczyk,

– Celina i Edward Frankiewicz,

– Teresa i Czesław Kita,

– Leontyna i Stanisław Krzywonos,

– Karolina i Stanisław Machnik,

– Weronika i Stanisław Nowak,

– Stanisława i Tadeusz Słowińscy,

– Teresa i Stanisław Wawrzeń.

Dekoracji dostojnych Jubilatów w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej, w dniu 19 października 2016 r. dokonał Wójt Gminy Radziemice Marek Słowiński wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Radziemice Waldemarem Przeniosło.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną przez Księdza Proboszcza Ryszarda Pakaszewskiego w Kościele Parafialnym w Łętkowicach a następnie  odbyła się część artystyczna w pobliskiej remizie OSP.

Uroczystość uświetnił występ dzieci ze Szkoły Podstawowej z Łętkowic oraz występ seniorów zespołu „Cyganeria 60+” utworzonego przez Związek Emerytów i Rencistów z Łętkowic. Tradycyjnie uroczystości towarzyszyło dużo emocji. Wzruszeni małżonkowie przyjmowali serdeczne życzenia i gratulacje. Nie zabrakło również gromkiego „Sto lat!”, wspólnych zdjęć na pamiątkę, kwiatów i upominków.

Wśród przybyłych gości nie zabrakło również Wicestarosty Powiatu Proszowickiego Pana Zbigniewa Darosa, który składając Jubilatom najserdeczniejsze życzenia wręczył listy gratulacyjne.

dsc_0078 dsc_0114 dsc_0115_0106 dsc_0131 dsc_0139 dsc_0146 dsc_0171 dsc_0174 dsc_0182 dsc_0203 dsc_0215 dsc_0243 dsc_0259 dsc_0261dsc_0157dsc_0152