Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

  1. Nieruchomości składającej się z niezabudowanej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 106/3 o pow. 0.2521 ha położonej w Łętkowicach- Kolonii, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej- Huty Zam. Wydział V Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach prowadzi księgę wieczystą- Kw. Nr KRH1/00001257/0
  2. Nieruchomości składającej się z niezabudowanej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 106/4 o pow. 0.2479 ha położonej w Łętkowicach-Kolonii dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej- Huty Zam. Wydział V Ksiąg Wieczystych z siedzibą   w Proszowicach prowadzi księgę wieczystą- Kw. Nr KRH1/00001257/0

 

Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2019 r. o godz. 10.00 w świetlicy Urzędu Gminy Radziemice.

Wadium należy wpłacać do dnia 10 maja 2019 r. w pieniądzu, w formie przelewu bankowego z zaznaczeniem numeru nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Radziemicach BS  Słomniki/Oddział Radziemice: 62 8614 0001 0010 0100  0185 0007.