Tradycja dożynek wyrasta z obyczajowości polskiej wsi i stanowi trwały element kultury ludowej. Są one ukoronowaniem żniw, znakiem ukończenia zbiorów. Ich tradycja wyrasta z wiary chrześcijańskiej, z szacunku do chleba i zgłębiania tajemnicy ziemi. Stanowią one symbol dorobku, a jednocześnie podkreślają trudną pracę rolników. Są również wyrazem hołdu społeczności wiejskiej składanym przed Bogiem i ludźmi, z nadzieją, że nikomu nie zabraknie chleba. Dożynki rozpoczynały się w dniu ukończenia prac żniwnych i koncentrowały wokół ostatniego snopka najczęściej pszenicy lub owsa.

Tegoroczne Dożynki Gminy Radziemice odbyły się 25 sierpnia w miejscowości  Wierzbica. Rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. Świętej Trójcy w Łętkowicach odprawioną przez Proboszcza ks. Ryszarda Pakaszewskiego. W czasie mszy oprawę muzyczną  zapewniła Orkiestra Dęta „Echo” z Łętkowic, która również zagrała mini koncert w czasie dożynek. Podczas mszy poświęcone zostały wieńce dożynkowe, które w tym roku przygotowane zostały przez sołectwa: Wierzbica, Obrażejowice, Zielenice, Błogocice, Lelowice, Smoniowice, Radziemice, Dodów, Łętkowice – Kolonia, Przemęczany, Przemęczanki, Łętkowice, Kaczowice.

Po uroczystościach w kościele korowód dożynkowy na czele z Panią Małgorzatą Michalską i Panem Januszem Urbańczykiem (starościną i starostą dożynek), Wójtem Gminy Radziemice Panem Markiem Słowińskim, radnymi, sołtysami oraz rolnikami przybył na plac przy OSP w Wierzbicy , gdzie odbyły się dalsze obchody dożynkowe. Prowadzącą uroczystość była Pani Marta Kutela  – p.o.  Dyrektor  Środowiskowego Domu Samopomocy  we Wrocimowicach. Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie chleba  wypieczonego
z tegorocznego ziarna na ręce Wójta Gminy Radziemice, którego dokonali starostowie  dożynek. Chleb ten podzielony został wśród przybyłych gości i zgromadzonych mieszkańców.  Wójt Gminy Pan Marek Słowiński serdecznie podziękował rolnikom za ich ciężką pracę, wytrwałość w tych ciężkich dla nich czasach oraz przywitał wszystkich zaproszonych na uroczystość znakomitych gości, wśród których byli: Pan dr Władysław Kosiniak – Kamysz – Poseł na Sejm RP, Pan Wojciech Kozak – Radny Województwa Małopolskiego,  Pani Elżbieta Grela – Wicestarosta Powiatu Proszowickiego, Pan Piotr Janczyk – Członek Zarządu Powiatu Proszowickiego, Pani Barbara Gacek – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego, Pan Zbigniew Daros – Radny Powiatu Proszowickiego, Pan Wojciech Janczyk – Radny Powiatu Proszowickiego, Pan Piotr Janczyk – Prezes Powiatowy PSL, Pani Halina Kocioł – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Radziemicach, Pan Stanisław Kozak – Kierownik Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Radziemicach, Pan Jacek Tomasik – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia „ProKoPaRa”,  Ks. dr Krzysztof Kozioł –Proboszcz Parafii Zielenice, Państwo  Maria i Andrzej Krupińscy Właściciele Firmy „U Jędrusia”, Teresa i Czesław Molong – Stacja Paliw Łętkowice, Tadeusz Antos – Prezes Związku Emerytów i Rencistów, Pan Czesław Olech – Prezes Związku Kombatantów, Pani Anna Więcławek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łętkowicach  oraz Sołtysów i Radnych z Gminy Radziemice.

Artystyczna część Dożynek została przygotowana przez  Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy, które zaprezentowały przyśpiewki, piosenki i wiersze specjalnie przygotowane na tę uroczystość. Nie mogło zabraknąć występu dzieci ze Szkoły  Podstawowej  w Łętkowicach, do którego zostały przygotowane przez Panie: Barbarę Cała oraz Anetę Machnik. Uczniowie Julia Cupiał, Nikola Kura, Aleksandra Majda oraz Oliwia Ziarko zaprezentowały piosenki, Takie jak ” Rolonik szuka żony ”, ”Takiego Jonicka”, ”Zabrałeś serce moje”, ”Mama ostrzegała” oraz  układy muzyczno- taneczne. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Do ich dyspozycji był zamek dmuchany, zjeżdżalnia, lody oraz wata cukrowa. Dożynki zakończyła zabawa taneczna z zespołem Damiana Popiołka – „Glob-Dance”.

Wójt Gminy Radziemice składa serdecznie podziękowania wszystkim, którzy wsparli finansowo organizację tegorocznych Dożynek Gminnych. Szczególne podziękowania kierujemy do Samorządu Województwa Małopolskiego, oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego ProKoPaRa. Dziękujemy również licznym sponsorom wśród których byli: Państwo Maria i Andrzej Krupińscy  – Firma „U Jędrusia” Sp. z o.o., Firma Ardagh Metal Packing Poland Sp. z o.o. – Kąty, Firma AMPLUS S.A.  z Niegardowa, Pan Grzegorz Wawrzeń – Firma „Prima-Kop” z Niegardowa, Pan Ryszard Kwiatkowski – Firma Usługowo – Handlowa „Kwiatkowski”, Pan Arkadiusz Psica -Roboty ziemne i transportowe, Pan Wojciech Szot – Dom Weselny BIAŁA PERŁA Radziemice  oraz Euro-sklep Kowary, Panowie Andrzej Juśko i Tadeusz Szopa – Firma AT-WOD, Pani Anna Malara – Firma  Produkcyjno–Handlowo – Usługowa „Anna”, Pani Teresa Molong – Sprzedaż Paliw z Łętkowic – Kolonii, Panowie Wojciech i Maciej Makowski – Firma ROLNIK z Łętkowic, Pan Lucjan Ordys – Firma „WALKOR” Zakład Robót Drogowych  i Ogólnobudowlanych.

Dziękuje także KGW Wierzbica, druhom strażakom oraz wszystkim mieszkańcom Wierzbicy za duże zaangażowanie i kreatywność jaką wykazali się podczas przygotowywania swojej miejscowości do dożynek, a wszystkim uczestniczącym w imprezie  za fantastyczną  i bezpieczną zabawę!

 

Więcej zdjęć na facebook’u: Gmina Radziemice