Informujemy o wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Szczegóły w załączniku: WB-I 6331 6 10 2020 Komunikat o przekroczeniu PM10