Informujemy o wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

W załączeniu szczegóły:

Powiadomienie