Od 21.10.2020 r (środa) można składać wnioski o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze” dla Beneficjentów uprawnionych do tzw. podwyższonego poziomu dofinansowania.  Z tej części Programu mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele budynków lub lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, których dochód  nie przekracza  odpowiednio: 1 960 zl dla gospodarstw jednoosobowych i 1400 zł w gospodarstwach, gdzie mieszka więcej niż 1 osoba. 

Część 2 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze obejmuje dofinansowanie do działań termomodernizacyjnych, które mają na celu przeciwdziałanie tzw. niskiej emisji oraz poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych. W ramach uruchomionego naboru wniosków można uzyskać nawet do 100% kosztów kwalifikowanych na przeprowadzenie audytu energetycznego, do 75 % faktycznie poniesionych kosztów podłączenia do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem czy w zakup i montażu kotłowni gazowej, do 50% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz do 60% faktycznie poniesionych kosztów na pozostałe rodzaje działań.

Maksymalną kwotę dotacji w tej części Programu  – 37 000 zł – można uzyskać w przypadku, kiedy Wnioskodawca zdecyduje się na wymianę źródła ciepła oraz montaż instalacji  fotowoltaicznej.  Wszystkie koszty kwalifikowane oraz kwoty dofinansowania opisuje Załącznik nr 2a Programu.

Więcej na: https://www.wfos.krakow.pl/zmiany-w-programie-priorytetowym-czyste-powietrze-czesc-2/?fbclid=IwAR05PPtlfdNJb4v9scJ-s5RymzBnQ9YQwwnErpvkTOlK-45vSwKNVlBIW4I#