Wójt Gminy Radziemice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont remizy strażackiej w Kowarach”. Zadanie jest realizowane w ramach konkursu „MAŁOPOLSKIE REMIZY  2015”.

Dokumentacja dotycząca przetargu w załączeniu.

1_SPECISTO_WAR_ZAMOWIENIA

2_2015_KOSZTORYS_SLEPY

3_2015_PRZEDMIAR_ROBOT

ogloszenieKowary

SIWZ_Nr1

SIWZ_Nr2

SIWZ_Nr3

SIWZ_Nr4

SIWZ_Nr5

SIWZ_Nr6

SIWZ_Nr7

wzorumowy