Ogłoszenie nr 649779-N-2018 z dnia 2018-11-19 r.

Urząd Gminy w Radziemicach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Radziemice
TEKST OGŁOSZENIA