Ogłoszenie nr 595127-N-2018  z dnia 2018-07-26 r.

Urząd Gminy w Radziemicach ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont 5 odcinków dróg gminnych:Wierzbica Łętkowice nr 160425K  w miejscowości Łętkowice od km 0+000 do 0+700, Wierzbica Łętkowice nr 160425K w miejscowości Wierzbica od km 0+000 do 0+330, Łętkowice – Kolonia – Zagórze nr 160371K w miejscowości Łętkowice – Kolonia od km 0+870 do 1+200,Przemęczany – Zbiorniki nr 160387K w miejscowości Przemęczany od km 0+130 do 0+300, Smoniowice – Kaczowice nr 160418K w miejscowości Smoniowice i Przemęczanki od km 0+000 do +650