Małopolskie Święto Czosnku organizowane jest nieprzerwanie od 2007 roku. Po raz 11 organizatorami byli: Gmina Radziemice oraz Miasto i Gmina Słomniki.Nasze gminy to obszar czosnkowego zagłębia.Wiosną 2016 roku producenci czosnku z terenu gmin Radziemice, Słomniki i Koniusza założyli Stowarzyszenie „Czosnek Galicyjski”.

Dla rolników z naszego terenu czosnek stanowi dominującą uprawę. Stopniowo staje się on słynnym produktem regionalnym. Czosnek pochodzący od naszych rolników jest nie tylko wyśmienity w smaku i aromacie, ale posiada również wspaniałe właściwości lecznicze. Oprócz ogromnego uroku warzywo to posiada jeszcze ogromny potencjał, który jest przez nas coraz bardziej doceniany. Uprawa czosnku wymaga znacznego trudu i wysiłku rolników, którzy corocznie doskonalą technologię i są inicjatorami produkcji nowych maszyn.

Tegoroczne Małopolskie Święto Czosnku odbyło się 29 lipca i zorganizowane zostało na terenie Gminy Radziemice w Obrażejowicach. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Św. Trójcy w Łętkowicach. Pomimo nieco kapryśnej aury na boisku sportowym przy remizie OSP zgromadzili się licznie zaproszeni goście, producenci czosnku i Koła Gospodyń Wiejskich z terenu obu gmin. Przybyli goście mieli możliwość uzyskania porady na stoiskach przygotowanych przez wystawców m. in. KRUS, Małopolska Izba Rolnicza, POLAN, PNOS, Amplus, Rolnik, Ardagh a także Ekodoradców organizatorów. Na stoiskach KGW można było spróbować potrawz dodatkiem czosnku przyrządzonych przez gospodynie.

Gospodarze, Wójt Gminy Radziemice Pan Marek Słowiński oraz Burmistrz Miasta i Gminy Słomniki Pan Paweł Knafel, powitali przybyłych na uroczystość. Następnie głos zabrali zaproszeni goście w tym: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Pan Wojciech Kozak, Starosta Powiatu Proszowickiego Pan Grzegorz Pióro, Pan Grzegorz Płażek Stowarzyszenie „Czosnek Galicyjski”, Prezes Zarządu MIR Pan Ryszard Czaicki, Radny Województwa Małopolskiego Pan Adam Domagała, Kierownik KRUS-u Pan Zbigniew Grzyb. Po czym odczytany został również list od Władysława Kosiniaka-Kamysza, który niestety nie mógł uczestniczyć w święcie.

Prowadząca Patrycja Wądek przedstawiła skład Komisji Konkursowej i zaprosiła szanowne jury doi stanowiska Organizatora, gdzie czekały już konkursowe prace. Konkursy skierowane były do KGW z terenu obu Gmin. Tematem konkursu było przygotowanie najpiękniejszego bukietu, warkocza z czosnku oraz regionalnej potrawy z jego dodatkiem. Po obejrzeniu prac i skosztowaniu potraw Komisja wydała werdykt:

Konkurs na Najpiękniejszy Bukiet z Czosnku i Kwiatów

I miejsce Gmina Radziemice – KGW Łętkowice –Kolonia

I miejsce Gmina Słomniki – KGW Waganowice

II miejsce Gmina Radziemice – KGW Smoniowice

II miejsce Gmina Słomniki – KGW Prandocin

Konkurs na Najpiękniejszy Warkocz z Czosnku

I miejsce Gmina Radziemice – KGW Wierzbica

I miejsce Gmina Słomniki – KGW Stowarzyszenie Kobiet Janikowic

II miejsce Gmina Radziemice – KGW Przemęczany

II miejsce Gmina Słomniki – KGW Muniakowice

Została również wręczona nagroda specjalna ufundowana przez KOWR Kraków
dla KGW Niedźwiedź

Konkurs na Potrawę Regionalną z dodatkiem Czosnku

I miejsce Gmina Radziemice – KGW Wierzbica

I miejsce Gmina Słomniki – KGW Prandocin – Wysiołek

II miejsce Gmina Radziemice – KGW Przemęczanki

II miejsce Gmina Słomniki – KGW Waganowice

Jak co roku odbył się również konkurs na „Superwiązkę Polskiego Czosnku” organizowany przez Małopolską Izbę Rolniczą.

I miejsce – Szymon Fraś z Prandocina, którego wiązka zaważyła 1,872 kg

II miejsce – Adam Daros z Muniakowic – 1,746 kg

III miejsce – Mateusz Szwaja z Łętkowic – Kolonii – 1,342 kg

Przyznano także dwa wyróżnienia dla Pani Danuty Molong z Łętkowic – Kolonii
oraz dla Pana Wiktora Augustyna z Prandocina Iły.

Po części oficjalnej odbył się występ KGW Łętkowice-Kolonia. Następnie uczestników imprezy bawił Kabaret Młodych Panów przedstawiając swoje premierowe i znane skecze. Kolejnym punktem programu był występ zespołu Ratajowianie z Ratajowa oraz zaprezentowała się Orkiestra Dęta „Sygnał” z Zielenic na czele z dyrygentem Robertem Basiakiem. Gwiazdą wieczoru był zespół „Jorrgus”, który wykonując swoje największe hity zapewnił doskonałą rozrywkę zarówno młodszym jak i starszym uczestnikom imprezy. Na zakończenie XI Małopolskiego Święta Czosnku odbyła się zabawa taneczna z zespołem „ŚwiT”

XI Małopolskie Święto Czosnku patronatem objęli:

Minister Rolnictwa – Jan Krzysztof Ardanowski

Wojewoda Małopolski – Piotr Ćwik

Marszałek Województwa Małopolskiego – Jacek Krupa

Patronat medialny nad świętem sprawowała:
TVP 3 Kraków, Dziennik Polski oraz Radio Kraków.
Sponsorami uroczystości byli:
„U Jędrusia”, Vibrobet, Ardagh Group, Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa, POLAN, ROLNIK, Amplus, Małopolska Izba Rolnicza, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, F.P.H.U Anna.

Wszystkim bardzo dziękujemy!