Z okazji Dnia Czystego Powietrza, w ramach realizacji projektu LIFE pn. „Wdrażanie programu powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” przy wsparciu Krakowskiego Alarmu Smogowego na terenie naszej gminy w dniach od 16 do 30 listopada 2021 roku są prowadzone pomiary stężenia pyłu zawieszonego PM10. Pyłomierz został zainstalowany na budynku Szkoły w Radziemicach.

Wyniki pomiarów są publikowane on-line. Dzięki temu mieszkańcy gminy mogą zobaczyć, czy danego dnia jakość powietrza zachęca do aktywności na zewnątrz, czy może lepiej pozostać w domu. Pomiary można również obserwować na naszej stronie internetowej, jak również  na stronie KAS: Pomiary jakości powietrza – Radziemice – Krakowski Alarm Smogowy

 Głównym źródłem pyłu PM10 w powietrzu jest emisja ze spalania w indywidualnych systemach grzewczych paliw stałych takich jak węgiel, drewno i biomasa oraz z ruchu drogowego, szczególnie z pojazdów z silnikami wysokoprężnymi bez filtrów cząstek stałych.

Niekorzystne warunki meteorologiczne, szczególnie brak wiatru i inwersja w znacznym stopniu sprzyjają kumulowaniu się zanieczyszczeń przy powierzchni ziemi i powstawaniu smogu. W konsekwencji powodują przekroczenie wartości stężeń dopuszczalnych zanieczyszczeń, szczególnie pyłu PM10.

Podczas dotychczasowych akcji informacyjno-edukacyjnych dzieci i młodzież wykazały się dużą wiedzą na temat konsekwencji zdrowotnych wynikających z oddychania smogiem. Jednak tym nieprzekonanym przypominamy, że cząsteczka pyłu PM 10 jest 7 razy mniejsza niż średnica włosa, a cząsteczka pyłu PM 2,5 jest 28 razy mniejsza niż średnica włosa.

To właśnie ze względu na tak małe rozmiary ww. cząsteczki mogą dostawać się przez układ oddechowy, czy spojówki oczu do naszego organizmu powodując m.in.: kaszel, odchrząkiwanie, drapanie w gardle, ból gardła,  łzawienie i pieczenie oczu, stałe zmęczenie, senność, brak koncentracji, bóle głowy, łatwiejsze zapadanie na infekcje, przedłużanie się infekcji, długo utrzymujący się kaszel po infekcjach, alergie i trudniejsze do opanowania reakcje alergiczne, a także szybszy rozwój chorób serca.