Raport o stanie Gminy Radziemice

W dniu 15 czerwca 2020 roku, podczas XIX Sesji Rady Gminy Radziemice, odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Radziemice. Uwagi prosimy kierować do biura Rady Gminy Radziemice do dnia 15 czerwca 2020 roku do godziny 13:00.

Z treścią raportu można zapoznać się pod wskazanym linkiem: https://bip.malopolska.pl/ugradziemice,a,1766159,raport-o-stanie-gminy-radziemice.html