Gmina Radziemice zamierza przystąpić do rozbudowy kanalizacji sanitarnej w centrum miejscowości Radziemice (od dawnego „SKR-u” do „Białej Perły” wraz z sąsiednimi nieruchomościuami)

I etap realizacji tego zadania wiąże się z przygotowaniem dokumentacji projektowej. W tym celu kontaktuje się z Państwem projektant, który będzie ustalał przebieg sieci kanalizacyjnej i sporządzi projekt budowlany.

II etapem będą starania o pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej oraz zapewnienie środków w budżecie Gminy Radziemice na wkład własny.

III etapem będzie budowa kanalizacji.

Cały proces wybudowania kanalizacji może trwać łącznie do kilku lat!!
Jeżeli mieszkańcy wyrażą zgodę na powstanie dokumentacji to jest szansa, że sieć kanalizacyjna w Radziemicach powstanie.

Ważną rzeczą jest też świadomość, że jeżeli działka ma dostęp do sieci kanalizacyjnej oraz do sieci gazowej to wartość nieruchomości znacznie się zwiększa.
Zdajemy sobie sprawę że u Państwa funkcjonują przydomowe oczyszczalnie ścieków. Trzeba mieć jednak na uwadze, że w perspektywie kilku lat mogą one być zakazane w tak gęstej zabudowie!!
Brak zgód mieszkańców na zrobienie dokumentacji kanalizacyjnej skutkować będzie niemożliwością zrealizowania kanalizacji, bądź koniecznością pominięcia centrum Radziemic w budowie kanalizacji.
W najbliższy poniedziałek tj. w dniu 22 lutego 2021 roku planowany jest dyżur pracowników Urzędu Gminy w godzinach 14:00- 17:00 w budynku GOK-u.
Z uwagi na ograniczenia pandemiczne na sali będzie mogło przebywać jednocześnie max 5 osób.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.radziemice.gmina.pl lub telefonicznie pod nr (12) 385-62-44 wew. 105