Dwie Szkoły Podstawowe z terenu naszej Gminy, Szkoła Podstawowa w Radziemicach oraz Szkoła Podstawowa w Łętkowicach, zakwalifikowały się do wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i co najmniej 20% wkładu własnego organu prowadzącego szkołę.

Szkoły otrzymały po 14 000 zł, co daje łączną sum 28 000zł.

Z powyższych środków zostanie zakupione 4  tablice interaktywne oraz 5 projektorów.

Założeniem programu jest przesłanie, iż jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji  uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się  w nowocześnie wyposażonej szkole.