Walka o czyste powietrze w Małopolsce trwa od wielu lat. Pioniersko wdrażane działania, jak całkowity zakaz używania węgla i drewna w Krakowie, jednych cieszą, dla innych są powodem do krytyki. I jedni, i drudzy oddychają tym samym powietrzem, o którego ochronę walczą wspólnie samorządy Małopolski.

Uchwalony 28 września 2020 r. nowy Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego stanowi kolejny ważny krok w kierunku poprawy jakości powietrza w Małopolsce.

Prawie 11 miesięcy trwała praca nad stworzeniem ambitnego programu. W pracę tę zaangażowało się wiele osób, wiele środowisk. Konsultacje społeczne trwały ponad siedem miesięcy (…). Zgłoszono kilkanaście tysięcy różnego rodzaju uwag.

mówił Wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

Więcej na: https://powietrze.malopolska.pl/aktualnosci/sejmik-wojewodztwa-malopolskiego-przyjal-nowy-program-ochrony-powietrza/