W dniu 3 grudnia b.r. w Radziemicach odbyło się spotkanie międzypokoleniowe, którego celem było budowanie relacji między ludźmi „różnych pokoleń”, popularyzacja kultury i tradycji, wzbudzanie obopólnej ciekawości oraz pozytywnych emocji oraz odkrywanie wspólnych zainteresowań. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z klas I SP z terenu Gminy oraz ich dziadkowie.

Podczas spotkania dzieci z Zespołu Szkół w Radziemicach zapewniły oprawę artystyczną, następnie pod kierunkiem Pani Ilony Pabian dzieci klas I wraz ze swoimi dziadkami uczestniczyły we wspólnych warsztatach podczas, których dziadkowie opowiadali jak „kiedyś” wyglądały zwyczaje bożonarodzeniowe, jak wyglądały przygotowania do świąt oraz jak celebrowano wigilię… ; następnie dzieci wspólnie ubrały choinkę i wręczyły dziadkom drobne upominki.

Spotkanie zrealizowano w ramach projektu pn. „Zatrzymajmy się na chwilę … spotkanie międzypokoleniowe” dofinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolska. Nasz region – Nasza szansa” .

Wnioskodawcą projektu było Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Łętkowice – Kolonia.

2015-12-03_SPOTKANIE MIEDZYPOKOLENIOWE (1) 2015-12-03_SPOTKANIE MIEDZYPOKOLENIOWE (2) 2015-12-03_SPOTKANIE MIEDZYPOKOLENIOWE (3) 2015-12-03_SPOTKANIE MIEDZYPOKOLENIOWE (4) 2015-12-03_SPOTKANIE MIEDZYPOKOLENIOWE (5) 2015-12-03_SPOTKANIE MIEDZYPOKOLENIOWE (6) 2015-12-03_SPOTKANIE MIEDZYPOKOLENIOWE (7)