Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie nr KR.RZT.070.1.36.2019 z dnia 17 września 2019 r. została zatwierdzona taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Radziemice na okres 18 miesięcy.

Ceny jak w załączniku.

KR.RZT.070.1.36.2019 Gmina Radziemice zatwierdzenie cen i stawek decyzja