Zgodnie z decyzją nr 30/2019 woda z ujęcia w Smoniowice NIE zawiera bakterii coli i nadaje się do spożycia.

decyzja

komunikat