Zgodnie z decyzją nr 22/2017 woda z ujęcia w Smoniowicach NIE zawiera bakterii coli i nadaje się do spożycia.

Decyzja 22 Smoniowice

Pliki