Urząd Gminy w Radziemicach informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach stwierdza wygaśnięcie decyzji z dnia 5.11.2015 r., znak: HK.D-431-68/15. Administrator wodociągu zlecił badanie wody firmie zewnętrznej posiadającej udokumentowany system jakości prowadzonych badań. Próbkę do badań pobrano w Punkcie Przedszkolnym w Łętkowicach w dniu 09.11.2015 r. Próbka nie była kwestionowana, co świadczy, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym odpowiada normom obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.

Decyzja Sanepid Proszowice