Wójt Gminy Radziemice ogłasza przetarg nieograniczony na remont 5 odcinków dróg gminnych: 1. Przemęczanki – Sołtys; 2. Wierzbica – Stara Wieś; 3. Smoniowice – Korea; 4. Kowary – Kłębek; 5. Przemęczanki – Sudara   — pełna treść ogłoszenia