W ramach „II Małopolskiego Dnia dla Klimatu” w dniu 19.04.2022 r. przy współpracy z Powiatem Proszowickim, posadziliśmy w miejscowości Zielenice sadzonki lip. Warto podkreślić, że drzewa są naszym sojusznikiem w walce
z kryzysem klimatycznym, wpływają również na jakość powietrza. Sadzenie drzew jest ważnym aktem pozwalającym celebrować obchodzony corocznie 22 kwietnia Dzień Ziemi, jako konkretne działanie w które można zaangażować również ręce
i serce. W akcji sadzenia drzewek wziął udział Wójt Gminy Radziemice Marek Słowiński wraz z pracownikami, Radny Powiatu Proszowickiego Wojciech Janczyk oraz doradca  ds. klimatu i środowiska Magdalena Ziętek.

 Dziękujemy za współpracę!