W najbliższych tygodniach upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy w Radziemicach będą prowadzić kontrole przestrzegania przepisów w zakresie spalania odpadów oraz zapisów uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Celem kontroli jest przede wszystkim uświadomienie mieszkańców jak duży wpływ na otaczające środowisko ma to, czym palimy i w jakich urządzeniach powinniśmy to paliwo spalać. Chcemy również poinformować mieszkańców o przepisach jakie wprowadziła uchwała antysmogowa, czyli o terminach, które należy dochować w zakresie wymiany starych, nieefektywnych kotłów.

Szkodliwy wpływ zanieczyszczeń powietrza na nasze zdrowie i życie jest niezaprzeczalny! Jest to problem epokowy, cywilizacyjny, z którym musimy się zmierzyć.

Większość zanieczyszczeń powietrza pochodzi z tzw. niskiej emisji, czyli potocznie mówiąc: z kominów naszych domów. Spalanie paliw stałych (węgla, drewna), a także śmieci w niskosprawnych kotłach, powoduje emisję rakotwórczych substancji do powietrza.

Drodzy Mieszkańcy!
Chcielibyśmy zachęcić Państwa do wspólnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

Apelujemy:
• Zwracajcie uwagę w codziennych czynnościach na to, czy Wasze działania nie wpływają negatywnie na zdrowie sąsiadów, a przede wszystkim na zdrowie Wasze i Waszych dzieci,
• Rozmawiajcie z sąsiadami o wspólnych działaniach poprawiających jakość powietrza, wymieniajcie się doświadczeniami i dobrymi pomysłami. Każda duża zmiana, rozpoczyna się od małych kroków.
• Na miarę swoich możliwości finansowych podejmujcie działania zmierzające do wymiany nieefektywnych systemów ogrzewania, na nowoczesne, ekologiczne i wysokosprawne metody ogrzewania domów,
• Potraktujcie, tak jak my, sprawę jakości powietrza, jako sprawę priorytetową do poprawy! Od jakości powietrza zależy nasze zdrowie i przyszłość naszych dzieci.

Więcej informacji:

http://radziemice.gmina.pl/aktualnosci/czyste-powietrze/