Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu Wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na 10 maja 2015 r. oraz inne ważne informacje dotyczące wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

aktualnosci_857_Kalendarz_wyborczy_dla_wybor_w_prezydenta_RP_pdf

aktualnosci_861_Informacja_o_glosowaniu_za_granica

aktualnosci_862_Informacja_o_glosowaniu_w_kraju

aktualnosci_863_Informacja_Okregowej_Komisji_Wyborczej_w_Krakowie_o_glosowaniu_korespondencyjnym

aktualnosci_864_Informacja__o_uprawnieniach_osob_niepelnosprawnych

aktualnosci_865_wniosek_o_sporzadzenia_aktu_pelnomocnictwa

aktualnosci_866_zgoda_na_przyjecia_pelnomocnictwa