logosy

Starosta Proszowicki wraz z Organizatorami zaprasza

Trasę długości około 50 kilometrów pokonają w niedzielę 26 lipca, uczestnicy wycieczki rowerowej, organizowanej w ramach projektu „Akcja Zdrowie!”. Do udziału w rajdzie zaprasza Starosta Proszowicki wraz z Organizatorami.

Wycieczka rozpocznie się w Proszowicach przy Obiekcie Sportowo Rehabilitacyjnym Gminy Proszowice (hala sportowa) o godzinie 9:30 od rejestracji jej uczestników. Biorący udział w rajdzie przejadą trasą wiodącą przez Koszyce i Nowe Brzesko – gdzie zaplanowane zostały dłuższe postoje, a następnie z powrotem do Proszowic. Organizatorzy imprezy zapewniają poczęstunek na postojach, suchy prowiant oraz napoje. Zakończenie rajdu przewidziano około godziny 18:00.

W wycieczce mogą uczestniczyć posiadacze sprawnych technicznie rowerów. Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę opiekuna prawnego oraz kaski rowerowe. Uczestnicy powinni zabrać ze sobą dokumenty, zapas wody do picia, okulary przeciwdeszczowe i płaszcz przeciwdeszczowy. Szczegółowy regulamin imprezy oraz wzór zgody opiekuna prawnego na udział niepełnoletniego uczestnika, dostępne są na stronie internetowej <a href=”http://www.akcjazdrowie.proszowice.pl/node/20″ target=”_blank”> Akcji Zdrowie!</a>.

Wycieczka rowerowa realizowana jest w ramach projektu realizowanego przez Powiat Proszowicki, dofinansowanego z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków budżetu państwa.

plakat