Wójt Gminy Radziemice na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 121)
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży i najmu:

  1. Działka 276/40 o powierzchni 0,1287 ha położona w miejscowości Radziemice.
  2. Lokal użytkowy położony przy budynku Urzędu Gminy w Radziemicach na działce nr 201/2 wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną i elektryczną.