Gmina Radziemice planuje wnioskować do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o dotacje na wyminę źródeł ogrzewania w ramach ogłoszonego naboru do Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE).

Wymiana pieca będzie współfinansowana ze środków:

  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych,
  • Budżetu Gminy Radziemice w wysokości 30 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 3000,00 zł
  • pozostała wartość inwestycji finansowana przez Mieszkańca.

Maksymalne jednostkowe koszty osiągnięcia efektu ekologicznego dla poszczególnych rodzajów zadań:

  • Modernizacja kotłowni na kotły węglowe do 650 zł/kw mocy, ale nie więcej niż 4500,00 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną.
  • Modernizacja kotłowni na kotły na biomasę do 1150 zł/kw mocy, ale nie więcej niż 4500,00 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną.
  • Modernizacja kotłowni na kotły kondensacyjne do 1300 zł/kw mocy, ale nie więcej niż 7500,00 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną.

Zakres rzeczowy inwestycji wynikający ze współfinansowania obejmował będzie wykonanie:

  1. Demontażu kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej,
  2. Montażu nowej kotłowni węglowej (na ekogroszek), biomasę, olejowy lub gazowy wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,

Kotły na węgiel lub biomasę powinny spełniać wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/WE.

Moc nowej kotłowni musi być niższa od mocy kotłowni likwidowanej, o co najmniej 20%.

Chcesz wymienić piec z dofinansowaniem z PONE w 2018 r.  – zgłoś się do Urzędu Gminy do Ekodoradcy i wypełnij deklarację w terminie do 09 marca 2018r.

Aby wziąć udział w programie konieczne jest podpisanie umowy przedwstępnej i wpłata zaliczki na poczet wkładu własnego mieszkańca w wysokości 500,00 zł.

Deklaracja udziału w projekcie PONE 2018