Uprzejmie zapraszam na XLIX Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 29 maja 2018 r. (tj. wtorek) o godz. 08:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Radziemicach z następującym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działań podjętych między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Wnioski Komisji Rady.
 6. Podjęcie uchwał:
 • uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok.
 • uchwała w sprawie: aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad XLIX Sesji Rady Gminy.