XXII Sesja Rady Gminy, odbędzie się w dniu 14 czerwca 2016 r. (tj. wtorek) o godz. 16:00 w Wielofunkcyjnej Świetlicy Oświatowej w Radziemicach.

Proponowany porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działań podjętych miedzy sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Wnioski Komisji Rady.
 6. Podjęcie uchwał:
 • uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 r.
 • uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania
  z wykonania budżetu Gminy Radziemice za 2015 r.
 • uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Radziemice
  za 2015 r
 • uchwała w sprawie: przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radziemice do roku 2020”.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy.