Uprzejmie zapraszam na XXX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 19 stycznia 2017 r. (tj. czwartek) o godz. 8:00 w Wielofunkcyjnej Świetlicy Oświatowej w Radziemicach.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Podjęcie uchwał:

a) uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r.

b) uchwała w sprawie: udzielenia dotacji.

4. Zamknięcie obrad XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.