Uprzejmie zapraszam na XXXIV Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2017 r. (tj. czwartek) o godz. 10:00 w Wielofunkcyjnej Świetlicy Oświatowej w Radziemicach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wystąpienie zaproszonych gości: Państwa Marii i Andrzeja Krupińskich, właścicieli firmy „U Jędrusia” Spółka z o.o.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta z działań podjętych między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Wnioski Komisji Rady.
 7. Podjęcie uchwał:
 • uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok,
 • uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029.
 • uchwała w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Radziemicach,
 • uchwała w sprawie: udzielenia pożyczki dla Koła Gospodyń Wiejskich z Łętkowic-Kolonii,
 • uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/207/2002 z dnia 30.08.2002 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Radziemice miejsc sprzedaży napojów alkoholowych podawania i spożywania oraz warunków sprzedaży tych napojów.
 • uchwała w sprawie: sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy.