Uprzejmie zapraszam na XXXVII Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017 r. (tj. poniedziałek) o godz. 12:00 w Wielofunkcyjnej Świetlicy Oświatowej w Radziemicach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie informacji przez przedstawicieli Zakładu Energetycznego TAURON.
 4. Informacja Wójta z działań podjętych między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Wnioski Komisji Rady.
 7. Podjęcie uchwał:
 • uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok,
 • uchwała w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.
 • uchwała w sprawie: udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Proszowickiego.
 • uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania
  z wykonania Budżetu Gminy Radziemice za 2016 rok
 • uchwała w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania Budżetu
  za 2016 r.
 • uchwała w sprawie: nabycia nakładów inwestycyjnych poniesionych
  na dzierżawionym gruncie przez dzierżawcę.
 • uchwała w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy w miejscowości Zielenice.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy.