Uprzejmie zapraszam na XXXVIII Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2017 r. (tj. poniedziałek) o godz. 15:00 w Wielofunkcyjnej Świetlicy Oświatowej w Radziemicach.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
3. Informacja Wójta z działań podjętych między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Wnioski Komisji Rady.
6. Podjęcie uchwał:
a) uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok,
b) uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029,
c) uchwała w sprawie: udzielenia dotacji dla OSP Łętkowice,
d) uchwała w sprawie: udzielenia dotacji dla OSP Smoniowice,
e) uchwała w sprawie: udzielenia dotacji dla OSP Wierzbica,
f) uchwała w sprawie: udzielenia pożyczki dla Koła Gospodyń Wiejskich w Przemęczanach,
g) uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego położonego w Radziemicach
h) uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Przemęczankach.
i) uchwała w sprawie: zasad wyznaczenia składu oraz zasad działalności Komitetu Rewitalizacji.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy.